รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1019
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-81
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ก.พ. 48  
  รายการ     แผ่นพับแผนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1019.docclose windows.