รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1017
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-79
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ก.พ. 48  
  รายการ     สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2548  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1017.docclose windows.