รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1015
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-77
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     9 ก.พ. 48  
  รายการ     เอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 การบริหารและพัฒนา พ.ศ. 2548  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.