รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1011
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1011/2548
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     เหรียญรุ่น AG-ECON 33  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1011.docclose windows.