รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1010
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-129
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     ข่าวสาร Non See Vol.3 No.4 SEPTEMBER 1997  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.