รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1009
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-128
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     ข่าววิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 166 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1009.docclose windows.