รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1008
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-127
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     ข่าววิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 165 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1008.docclose windows.