รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1007
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-126
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     ข่าวจาก ไทยโพสต์ เริงรมย์ ปริทัศน์ วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2540 จักรยานที่หายไปในรั้วเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.