รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1005
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-125
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     ข่าวสาร มก.สัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2538  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.