รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1004
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-143
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ วันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2541  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1004.docclose windows.