รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1003
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-124
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     วารสาร สานสื่อ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2541  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1003.docclose windows.