รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1001
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2537
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     หนังสือวิ่งตามฝัน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1001.docclose windows.