รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1000
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 ศศ 2537
  ผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ
  วันที่บริจาค     26 ม.ค. 48  
  รายการ     หนังสือรุ่น AG-ECON  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     901-1000/1000.docclose windows.