รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0999
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-75
  ผู้บริจาค     ประชาสัมพันธ์ มก.
  วันที่บริจาค     13 ม.ค. 48  
  รายการ     สำเนาข่าวจากหนังสือพิมพ์หน้า 8 สายน้ำ...ไม่ไหลกลับ (เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นยักษ์ สึนามิ ถล่มสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.