ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00219  
  ชื่อผู้บริจาค     ฝ่ายหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


บริจาคจำนวน 25 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1กรอบรูป ภาพมุมกกว้างของกรุงเทพพระมหานครในสมัย รัชกาลที่ 41
2กรอบรูป จาก Proclamation, Office of the Governor State of Oregon 1
3กรอบรูป This is to certify that Professor Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn จาก The Royal Society of Chemistry1
4ใบประกาศเกียรตคุณ จาก The University of Queensland1
5กรอบรูป เขาควาย1
6กรอบรูป Albert Einstein1
7ใบประกาศ จาก Oregon State University1
8กรอบรูป This is to certify that Professor Dr. H.R.H. Princess Chulabhorn จาก The Royal Society of Chemistry1
9โล่ จาก Oregon State University1
10เหรียญที่ระลึก จาก agris FAO 19841
11เหรียญที่ระลึก จาก YUNNAN UNIVERSITY1
12ของที่ระลึก จาก Water Resources University1
13เหรียญที่ระลึกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
14สมุดที่ระลึกจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
15ของที่ระลึก 60 ปี ดร.วิโรจ 25491
16ป้ายเข้าร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ, งานวันเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์7
17เสื้อคอกลม นนทรีเกมส์สีขาว (ไก่ถือคบเพลิง)1
18เสื้อคอโปโล ผ้าขนหนู ป้ายเข้าร่วมงานพร้อมการ์ดเชิญร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 201
19เข็มกลัดและพวงกุญแจ นนทรีเกมส์, 8-15 มกราคม 25361
20เหรียญที่ระลึก เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20, 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
21เหรียญที่ระลึก กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26 นนทรีเกมส์ 421
22พวงกุญแจที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี 2486-2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
23เหรียญที่ระลึกพิธีประสาทปริญญา แด่ นางเดวิด รอคกี้เฟลเลอร์, 11 พฤศจิกายน 25303
24โล่จาก Food & Fertilizer Technology Center1
25ชุดหนังสือเผยแพร่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25591

close windows.