ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00216  
  ชื่อผู้บริจาค     นายวรกานต์ โอภาสวัฒนา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     นายก อบ.ก มก. ปี 2559  


บริจาคจำนวน 13 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อรุ่น KU 74 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
2เสื้อรุ่น KU 75 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
3เสื้อรุ่น KU 76 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
4ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง ปี 2558 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
5ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง ปี 2559 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
6หัวเข็มขัดชายนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
7หัวเข็มขัดหญิงนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
8กระดุมติดเสื้อนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
9เหรียญรุ่น KU 725
10เหรียญรุ่น KU 733
11เหรียญรุ่น KU 745
12เหรียญรุ่น KU 755
13เหรียญรุ่น KU 7611

close windows.