ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00215  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญรางวัล “เกษตรศาสตร์เกมส์” จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 342
2ตุ๊กตามาสคอต (ไก่) “เกษตรศาสตร์เกมส์” จากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 342

close windows.