ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00211  
  ชื่อผู้บริจาค     National Chung Hsing University  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     -  
  หน่วยงาน     National Chung Hsing University  


บริจาคจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1พวงกุญแจที่ระลึก จาก National Chung Hsing University2
2ของที่ระลึกจาก YUNNAN, PRC3
3ของที่ระลึกจาก UNIVERSITY OF TENNESSEE1
4ของที่ระลึกจาก Universiti Sains Malaysia3
5โล่รางวัล IPv6 Ready Pioneer Award จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1
6โล่ขอขอบพระคุณ James E. Johnston1
7ของที่ระลึกจาก Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie1
8

close windows.