ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00209  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะนักศึกษาจาก Akita Prefectural University  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ปากกาและดินสอจาก Akita Prefectural University4

close windows.