ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00208  
  ชื่อผู้บริจาค     คณะนักศึกษาจากNational Chung Hsing University (NCHU) ประเทศไต้หวัน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1กระเป๋าผ้าจาก National ChungHsing University College of Agriculture Natural Resources1

close windows.