ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00197  
  ชื่อผู้บริจาค     นายวิเชียร สกุลสม  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     34 คณะเกษตร 2517-2521  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 12 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือรุ่นรับน้อง 151
2หนังสือ AGGIE 74 คณะเกษตร1
3หนังสือ น้องใหม่ 25181
4หนังสือ 50 ปี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ 25362
5หนังสือชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากช่อง-มวกเหล็ก 25351
6หนังสือ สวัสดี เพื่อนรัก AGR ON.34 ภาควิชาพืชไร่ รุ่น 341
7ข่าวสารของชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปากช่อง-มวกเหล็ก 1
8ข่าวสารชมรมนิสิตเก่าพืชไร่ KU 34 ฉบับปฐมฤกษ์สวัสดีปีใหม่ HAPPY NEW YEAR 19861
9ข่าวสารชมรมนิสิตเก่าพืชไร่ KU 34 ฉบับที่ 4 กันยายน – ตุลาคม 25291
10เสื้อสโมสร พืชไร่-นา 34 ปี 25201
11บัตรประจำตัวนิสิต ของ นายวิเชียร สกุลสม1
12บัตรคณะกรรมการปกครองนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ นายวิเชียร สกุลสม1

close windows.