ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00192  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส.สุทธิสินี พูลสวัสดิ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     ku 69  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญรุ่น KU 691

close windows.