ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00186  
  ชื่อผู้บริจาค     ครอบครัว ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ เกษตรสุวรรณ2

close windows.