ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00183  
  ชื่อผู้บริจาค     น.ส.สินิทธ์ สิทธิเสรีชน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ตุ้งติ้งประดับปกเสื้อนิสิตหญิง (คณะบริหารธุรกิจ)1

close windows.