ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00182  
  ชื่อผู้บริจาค     นายอนันต์ พู่พิทยาสถาพร  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 27  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หมวกเขียว1
2เสื้อกั๊กสีแดง1
3หัวเข็มขัด “บางเขน” รุ่นสุดท้าย พร้อมสาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
4หัวเข็มขัด “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” รุ่นแรก1

close windows.