ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00168  
  ชื่อผู้บริจาค     นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.