ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00157  
  ชื่อผู้บริจาค     สำนักงานทรัพย์สิน มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     -  
  หน่วยงาน     สำนักงานทรัพย์สิน มก.  


บริจาคจำนวน 7 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อคอปกโปโล สีเขียว Kasetsart University1
2แก้วกลมของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
3แก้วเหลี่ยม ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2
4ชุดถ้วยกาแฟของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
5การ์ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
6ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
7สายรัดข้อมือสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.