ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00152  
  ชื่อผู้บริจาค     องค์การบริหาร องค์การนิสิต  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 11 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือยอดข้าว KU 631
2เหรียญรุ่น KU 712
3เหรียญรุ่น KU 692
4หนังสือ KU Song รุ่น 71 ปี 541
5เสื้อรุ่น KU 711
6เสื้อรุ่น KU 721
7หนังสือเพลง KU Song 551
8หนังสือเปิดทุ่งบางเขน 551
9ชุดเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงปี 25551
10เหรียญรุ่น KU 721
11ภาพถ่ายองค์การบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25561

close windows.