ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00138  
  ชื่อผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 42 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1วารสารนนทรี ปีที่ 48 ฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 44, ก.ค. –ก.ย. 44, ต.ค.-ธ.ค. 44 ปีที่ 49 ฉบับ ม.ค.-มี.ค. 451
2วารสารนนทรี ปีที่ 49 ฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 45, ก.ค.-ก.ย. 45, ต.ค.-ธ.ค. 45 ปีที่ 50 ฉบับ ม.ค. – มี.ค. 461
3วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า, 33 2 กุมภาพันธ์ 25331
4วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า, 34 2 กุมภาพันธ์ 25341
5วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า, 37 2 กุมภาพันธ์ 25371
6วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า, 38 2 กุมภาพันธ์ 25381
7วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า, 39 2 กุมภาพันธ์ 25391
8วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า, 40 2 กุมภาพันธ์ 25401
9วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า 2 กุมภาพันธ์ 25411
10วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับคืนสู่เหย้า 2 กุมภาพันธ์ 25421
11วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ สื่อสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าเกษตร สิงหาคม 25421
12วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ สื่อสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าเกษตร 5 ธ.ค. 25421
13วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25431
14วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 25431
15วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับเดือน สิงหาคม 25431
16วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับเดือน พฤศจิกายน 25431
17วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับพิเศษ วันปีใหม่ 1 มกราคม 25441
18วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 25441
19วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 25461
20วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25471
21วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25471
22วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25472
23วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25483
24วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 25483
25สูจิบัตรเกษตรแฟร์ 49 เกษตรศาสตร์ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5
26เอกสาร ข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 25481
27วารสาร ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 25481
28วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนกรกฎาคม – กันยายน 25481
29วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 25481
30วารสารนนทรี ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 25491
31CD ข้อมูลนิสิตเก่า1
32หนังสือสี่รอบ KU 13 2496-2544 2 ก.พ. 441
33หนังสือหนึ่งสี่ ครบ สี่หนึ่ง1
34หนังสือทำเนียบเกษตร รุ่น 19 45 ปี (2502-2547)1
35หนังสือทำเนียบรุ่น 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กุมภาพันธ์ 25411
36หนังสือทำเนียบรุ่น E 27 (KU 31) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
37หนังสือทำเนียบรุ่น KU 281
38หนังสือทำเนียบ KU 29 ฉบับ THAILAND YEAR 25301
39หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่น 321
40หนังสือทำเนียบรุ่น KU 32 3 ก.พ. 25391
41หนังสือ KU 331
42หนังสือเกษตรบัณฑิต รุ่น 351

close windows.