ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00137  
  ชื่อผู้บริจาค     สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 17 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือรับน้อง สานแสงขจี ปี 2525-25261
2หนังสือรับน้อง ทุ่งบางเขน ปี 2530-25311
3หนังสือรับน้อง ขายขม ปี 2531-25321
4หนังสือรับน้อง ตะเกียง ปี 2533-25341
5หนังสือรับน้อง ซาเล้ง ปี 2534-25351
6หนังสือรับน้อง กว่าข้าวจะเรียงเม็ด ปี 2535-25361
7หนังสือรับน้อง วิ่งตามฝัน ปี 2537-25381
8หนังสือรับน้อง แด่คนรุ่นใหม่ ปี 2538-25391
9หนังสือรับน้อง แห(ว)กคอกเขียว ปี 2542-25431
10หนังสือรับน้อง อุ่นไอดิน ปี 2543-25441
11หนังสือรับน้อง ยอดข้าว ปี 2546-25471
12หนังสือรับน้อง สร้อยเกษตร ปี 2540-25411
13หนังสือรับน้อง สู่แดน...ดิน ปี 2543-25441
14หนังสือรับน้อง ตามตน ปี 2546-25471
15หนังสือ สารสภา ฉบับ “44 ปี เกษตรศาสตร์” ปี 253011
16สารสภา ฉบับพิเศษ “ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ปี 253111
17หนังสือพระพิรุณ 21-22 โดยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2521-252211

close windows.