ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00133  
  ชื่อผู้บริจาค     สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง สวพ.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่5
2CD สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่5

close windows.