ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00129  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ.ระพี สาคริก  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 12 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ คืนวิญญาณความรักให้แผ่นดิน ศ.ระพี สาคริก
2หนังสือ อนุสรณ์ในงานพระราชทารเพลิงศพ ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ (ระลึกถึง ท่านศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์) โดย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
3หนังสือ อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
4หนังสือหอมกลิ่นกล้วยไม้1
5หนังสือคืนวิญญาณความรักให้แผ่นดิน1
6หนังสืออนิจจา การจัดการการศึกษาไทย1
7หนังสือวิญญาณใต้ร่มนนทรี1
8สำเนา ภาพเขียนหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
9สำเนา ภาพเขียนอาคารแผนกวิชาพืชกรรม1
10สำเนา ภาพเขียนศาลาหกเหลี่ยม1
11สำเนา ภาพเขียนอาคารเคยูแบนด์1
12สำเนา ภาพเขียนหอพัก “อุดมศิลป” แม่โจ้ เชียงใหม่1

close windows.