ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00126  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ.ดร.ศุภกิจ อังศุภากร  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 24 (สพ.)  
  หน่วยงาน     ภ.พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  


บริจาคจำนวน 17 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายซุ้มต้อนรับน้องใหม่หน้าประตูใหญ่ เกษตรรุ่น 24 (2507)1
2ภาพถ่ายขบวนม้ารับน้องของรุ่นพี่หน้าหอประชุม เกษตร รุ่น 24 (2507)1
3ภาพถ่ายประเพณีชิงธงในพิธีแย่งสีรุ่น 24 : 2507 ตอนเช้าที่สนามรักบี้อินทรีจันทรสถิตย์3
4ภาพถ่ายขบวนน้องใหม่บนถนนงามวงศ์วานยุคเก่า (อดีต 2507)1
5ภาพถ่ายทิวทัศน์ใหม่ถนนงามวงศ์วานยุคใหม่ (ปัจจุบัน 2545)1
6ภาพถ่ายนิสิตปีที่ 1 รุ่น 24 หน้าตึก 9 (2507)2
7ภาพถ่ายตึก 9 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตึกส่งเสริมและฝึกอบรม2
8ภาพถ่ายนิสิตปีที่ 1 รุ่น 24 ตึก 9 ที่หน้าหอประชุมใหญ่ 25071
9ภาพถ่ายหน้าหอประชุมใหญ่ในปัจจุบัน1
10ภาพถ่ายรับน้องใหม่ รุ่นที่ 25 ประตูหน้ามหาวิทยาลัย1
11ภาพถ่ายรุ่นพี่เลี้ยงรับน้องใหม่ รุ่นที่ 251
12ภาพถ่ายวันพัฒนาในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2 กุมภาพันธ์ 25081
13ภาพถ่ายขบวนรับน้องใหม่ รุ่นที่ 251
14ภาพถ่ายรุ่นพี่ปีสองเตรียมงานแสดงเพื่อรับน้องใหม่ รุ่นที่ 251
15ภาพถ่าย ดร. ศุภกิจ อังศุภากร และดร.เล็ก อัศวพลังชัย1
16ภาพถ่าย เป็นนิสิตเกษตรปี 1 จากราชบุรี 1 คน (อดีต)1
17ภาพถ่ายอยู่พร้อมครอบครัว รวม 6 คน ของ ดร. ศุภกิจ อังศุภากร1

close windows.