ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00123  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ. กำพล อดุลวิทย์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อคอปก (สีขาว, สีฟ้า) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “นนทรีเกมส์” เมื่อวันที่ 8-15 มกราคม 2536 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2

close windows.