ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00113  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.วชิรา สรรพศรี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 19 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือประวัติของ ศ.ดร. สง่า สรรพศรี1
2หนังสือดั่งหินผา1
3หนังสือสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1
4หนังสือไม้ต้นในสวน1
5หนังสือป่าไม้คือชีวิต1
6หนังสือความสุขในสวนพฤกษศาสตร์1
7แผ่นผับของ ดร.สง่า สรรพศรี3
8สำเนาปริญญาบัตรของ ดร.สง่า สรรพศรี11
9โล่สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา แด่ ศ.บุญ อินทรัมพรรย์1
10โล่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ แด่ ศ.บุญ อินทรัมพรรย์1
11โล่คณะประมง มก. มอบแด่ครอบครัว ศ. บุญ อินทรัมพรรย์1
12หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญ อินทรัมพรรย์ “ชีวิตและงาน”1
13เอกสารหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนฯ1
14เอกสารบทความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก1
15เหรียญ PAUL HARRIS FELLOW1
16เหรียญ PAST PRESIDENT DHONBURI ROTARY INTERNATIONAL1
17เหรียญ FIAT PANIS TWENTIETH ANNIVERSARY 1945-19651
18เหรียญ GOGER GUDHON1
19เสื้อของ ดร.สง่า สรรพศรี1

close windows.