ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00112  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.รัชนีวรรณ เวชพฤติ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภ. ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือรับน้องวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์ รับน้อง (ปี 2512)1
2อัลบั้มภาพถ่ายสัมมนาคณาจารย์ ภ.สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ เดือนตุลาคม 2511อ.บางละมุง จ.ชลบุรี1

close windows.