ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00111  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.พญ.อนงค์นาฎ เหลี่ยมสมบัติ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 11 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ พระอินทปริญญารำลึก2
2หนังสือการทำสวนองุ่น1
3หนังสือตำราไม้ดัด ก่อเขามอ การจัดทำสวนญี่ปุ่น1
4หนังสือตำราเล่นกล้วยไม้1
5หนังสือการดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า1
6วารสาร พฤกษชาติ ฉะบับพิเศษ วันงานสมาคม เล่ม 3 พ.ศ. 25081
7หนังสือ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ สำหรับผู้เริ่มเล่น2
8หนังสือกล้วยไม้สกุลช้าง1
9หนังสือกล้วยไม้ไทย1
10หนังสือชุดกล้วยไม้ไทย1
11หนังสือหลักในการใช้ปุ๋ย สำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆ ไป1

close windows.