ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00106  
  ชื่อผู้บริจาค     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เอกสาร ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารพุทธศาสนสถานและองค์พระพุทธรูปประดิษฐาน ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศรีราชา1
2หนังสืออนุสรณ์ พิธีเคลื่อนย้ายและอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐเป็นพระพุทธรูปปฏิมาประธาน1
3CD วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 25482

close windows.