ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00094  
  ชื่อผู้บริจาค     ผศ.พุม ขำเกลี้ยง  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 18 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เสื้อครุยของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ2
2แผ่นผับเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 87 ปี ของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ3
3เหรียญ “LOSBANOS’’ PHILIPPINES : 1908 UNIVERSITY OF THE LOSBANOS1
4พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ เสด็จฯ เกษตรกลาง บางเขน1
5อัลบั้มภาพถ่ายเหตุการณ์ มก. จัดทำโดยแผนกวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร“เจ็ดปีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 2501-2508 ศ. อินทรี จันทรสถิตย์1
6ภาพถ่ายคุณหลวงอิงคศรีกสิการและคณะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
7ของที่ระลึกของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ1
8กริช ของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ2
9ภาพถ่ายคุณหลวงอิงคศรีกสิการ ขณะเรียนมัธยมปีที่ 8 พ.ศ. 2458 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1
10ภาพถ่ายคุณหลวงอิงคศรีกสิการ และภริยา1
11พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ฉายพระบรมรูปร่วมกับคุณหลวงอิงคศรีกสิการ1
12ภาพถ่ายคุณหลวงอิงคศรีกสิการ1
13หนังสือพระพิรุณน้องใหม่ ศูนย์แปด1
14อัลบั้มภาพภ่ายหลวงอิงคศรีกสิการ1
15หนังสือ LIFE PICTORIAL ATLAS OF THE WORLD1
16ภาพถ่ายคุณพ่อคุณแม่ของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ1
17กล่องใส่ธนบัตรพร้อมธนบัตร1
18รถแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องหว่านปุ๋ยคอก (จำลอง)1

close windows.