ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00089  
  ชื่อผู้บริจาค     นายอิศรา วงศ์ข้าหลวง  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะวนศาสตร์  


บริจาคจำนวน 4 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายทีมฟุตบอล มก. เมื่อคราวแข่งขันกับวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ (2507-2508)1
2ภาพถ่ายทีมฟุตบอล มก. (2507-2508)1
3ภาพถ่ายทีมฟุตบอลภายใน ชั้นปี 2 (ทีมไฉไล)1
4ภาพถ่าย(ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง) เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลแบดมินตัน 1

close windows.