ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00088  
  ชื่อผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 9 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ เกษตรศาสตร์ 2500 (อนุสรณ์ปริญญาและอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2499-2500)1
2เอกสารดัมมี่รูปหนังสือฯ น้องใหม่ มก.4
3ภาพถ่ายที่เป็นส่วนของหนังสือพิมพ์ติดผนัง2
4สมุด lab บักเตรีวิทยา 201 (2499)1
5สมุดจดงานของนิสิต มก.3
6สมุดปฏิบัติการ พฤกษศาสตร์ 101 พ.ศ. 24981
7สมุดปฏิบัติการวิชาข้าว (2500)1
8สมุดปฏิบัติการวิชากล้วยไม้ (2501)1
9บัตรประจำตัวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนายอาณัติ โรจนไพบูลย์1

close windows.