ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00087  
  ชื่อผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 15  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 16 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ ฟางข้าว” ฉบับรับน้องใหม่ 2510 คณะเกษตร มก.1
2หนังสือ มก. ต้อนรับน้องใหม่ 24981
3หนังสือรับน้องใหม่ 5 มิ.ย. 991
4หนังสือต้อนรับน้องใหม่ 2501 5 มิ.ย. 25011
5หนังสือรับน้องใหม่ 2502 มก.1
6หนังสือฉบับรับน้องใหม่ 2503 พระพิรุณ1
7หนังสือ FRESHMEN พระพิรุณฉบับต้อนรับน้องใหม่1
8วารสารสัตวบาล ปีที่ 17 เล่ม 121
9เอกสารคำให้สัมภาษณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอายุครบ 41 ปี 2 ก.พ. 25271
10สาส์นไก่ ปีที่ 2 เล่ม 7-12 เม.ย. 96 – ก.ย. 961
11อภินันทนาการ จากหนังสือพิมพ์สาส์นไก่ มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2503 (ไดอะรี)1
12สาส์นไก่ ปีที่ 7 เล่ม 9 ประจำเดือนมิถุนายน 25011
13สาส์นไก่ ปีที่ 8 เล่ม 4 มกราคม 25021
14สาส์นไก่ ชุดที่ 1 เล่ม 3 ธันวาคม 24941
15สาส์นไก่ ปีที่ 11 เล่ม 1 ปุจฉา-วิสัชนา1
16สาส์นไก่ ปีที่ 8 เล่ม2 ปุจฉา-วิสัชนา1

close windows.