ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00086  
  ชื่อผู้บริจาค     นายอรรณพ ดิษรินะกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หัวเข็มขัดชายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมสาย1

close windows.