ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00082  
  ชื่อผู้บริจาค     นายสมศักดิ์ ศรีสมบุญ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 28  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เนคไทเขียว1
2หมวกเขียว1

close windows.