ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00080  
  ชื่อผู้บริจาค     นายศิริพงษ์ คุ้มภัย  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือฟางข้าว ฉบับรับน้องใหม่ คณะเกษตร 25101

close windows.