ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00079  
  ชื่อผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สมาคมนิสิตเก่ามก. ฯ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. 10900  


บริจาคจำนวน 16 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 24861
2รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 24861
3รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 24871
4รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 24881
5รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 24891
6รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 24901
7หัวเข็มขัดสัตวบาล (เขาควาย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
8สูจิบัตร บัณฑิตเกษตรรุ่น 28 ฉลองปริญญาบัตร 22 ก.ค. 15 ณ ลุมพินีสถาน1
9นิสิตเก่า รุ่นที่ 1-24 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปกไม้สัก)1
10นิสิตเก่า รุ่นที่ 25-30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปกไม้สัก)1
11นิสิตเก่า รุ่นที่ 31-36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปกไม้สัก)1
12นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2521-2545 (ปกไม้สัก)1
13เหรียญเฉลิมพระเกียรติ ทรงสำเร็จการศึกษา 19 กรกฎาคม 2522 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี2
14นิสิตเก่าผลงานดีเด่น (ปกไม้สัก)1
15ใบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ของคุณศิริ ชมชาญ (2515)1
16ภาพถ่าย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของคุณศิริ ชมชาญ1

close windows.