ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00063  
  ชื่อผู้บริจาค     นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     องค์การบริหาร องค์การนิสิต  


บริจาคจำนวน 18 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญรุ่น KU 571
2เหรียญรุ่น KU 592
3หนังสือ KU 601
4หนังสือ CHEER KU 611
5หนังสือรักแรกยิ้ม1
6หนังสือ Science1
7หนังสือแห (ว) ก คอกเขียว1
8หนังสือครบรอบปีที่ 56 แห่งการสถาปนา มก. (2 ก.พ. 42)1
9หนังสือสู่แดน...ดิน เกษตรศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน1
10หนังสือชื่นเกษตร1
11หนังสือทุ่งทอฝัน2
12หนังสืออุ่นไอดิน1
13หนังสือช่อนนทรี1
14หนังสือหนึ่งฝัน1
15หนังสือ ขณะที่...ยังมีเวลา1
16หนังสือเหลียวมอง1
17หนังสือเธอ...ชีวิต...ความหวังของผู้คน1
18หนังสือเกษตรอุดมศึกษา KU 591

close windows.