ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00061  
  ชื่อผู้บริจาค     นายกฤษดา สุยะ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 12 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือรุ่น AG-ECON1
2หนังสือวิ่งตามฝัน1
3วารสาร สานสื่อ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 25401
4วารสาร สานสื่อ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 25411
5สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ วันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 25412
6ข่าวสาร มก.สัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 ประจำเดือนพฤศจิกายน 25381
7หนังสือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต1
8ข่าวจาก ไทยโพสต์ เริงรมย์ ปริทัศน์ วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2540 จักรยานที่หายไปในรั้วเกษตรศาสตร์1
9ข่าววิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 165 วันที่ 11 พฤศจิกายน 25401
10ข่าววิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 166 วันที่ 19 พฤศจิกายน 25401
11ข่าวสาร Non See Vol.3 No.4 SEPTEMBER 19971
12เหรียญรุ่น AG-ECON 331

close windows.