ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00060  
  ชื่อผู้บริจาค     นายกระจ่าง วิสุทธารมณ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 6 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หมวกของอาจารย์กวี วิสุทธารมณ์1
2หูกระต่ายของอาจารย์กวี วิสุทธารมณ์1
3ใบมีดโกนพร้อมกล่องของอาจารย์กวี วิสุทธารมณ์1
4แว่นตาของอาจารย์กวี วิสุทธารมณ์1
5กระเป๋าสตางค์ของอาจารย์กวี วิสุทธารมณ์1
6เสื้อสีขาวราชประแตนของอาจารย์กวี วิสุทธารมณ์1

close windows.