ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00059  
  ชื่อผู้บริจาค     นางอรวรรณ วงษ์วานิช  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  


บริจาคจำนวน 7 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ถ้วยรางวัล 14 th SEA AGE GROUP INTER CLUB SWIMMING CHAMPIONSHIP FOR SAYA SAMAKKI CHALLENGE CUP. BANGKOK APRIL 3-5,1987 WINNER1
2ถ้วยรางวัลกีฬาว่ายน้ำ 1
3ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นรางวัล แด่ สโมสรจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทีมชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน ณ สโมสรโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 8-9 พฤศจิกายน 25401
4ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยิ่งแก่ทีมชนะเลิศคะแนนรวม ในการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนสมัครเล่นระดับสโมสรทั่วประเทศ1
5ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ สโมสรจุฬาภรณวลัยลักษณ์1
6ถ้วยรางวัลชนะเลิศทีมชาย การแข่งขั้นชิงชนะเลิศว่ายน้ำประเภททีมแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 30 พฤษภาคม 25351
7ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน ราชนาวี – ปตท.1

close windows.